អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ចាប់ផ្តើមជួសជុលផ្នែក ខាងជើង នៃខ្លោងទ្វារខាងលិចប្រាសាទបន្ទាយក្តី


សៀមរាប៖ ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាប់ផ្តើមដំណើរការជួសជុលសង្រ្គោះខ្លោងទ្វារខាង លិចប្រាសាទបន្ទាយក្តី (ផ្នែកខាងជើង) ដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមធ្ងន់ធ្ងរ ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង។

ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពខូចខាតរបស់ប្រាសាទ ការ ងារជួសជុលតម្រូវឱ្យអ្នកជំនាញ អនុវត្តតាមបច្ចេក ទេសអាណាស្ទីឡូ (Anastylosis) ពោលគឺត្រូវធ្វើ ការរុះរើតួនៃសំណង់ចេញទាំងស្រុង ដើម្បីធ្វើការពង្រឹងគ្រឹះពង្រឹងរចនាសម្ពន្ធពាក់ព័ន្ធផ្នែកខាងក្រោម ជួស ជុលថ្មដែលបាក់ខូច និងរៀបផ្គុំតួខ្លោងទ្វារឡើងវិញ ដោយរក្សាឱ្យបាននូវទម្រង់ដើមទាំងស្រុង។

សូមបញ្ជាក់ថា ការងារជួសជុលនេះ ត្រូវប្រើពេលវេលាយ៉ាងតិចក៏២ឆ្នាំដែរ៕