អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជូនដំណឹងពីការកាត់ដកហូតដើម ឈើដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅតាមបរិវេណប្រាសាទ

សៀមរាប៖អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជូនដំណឹងពីការកាត់ដកហូតដើមឈើ និងកាត់ក្រីមែកឈើដែលមានហា និភ័យខ្ពស់ នៅតាមបរិវេណប្រាសាទ និងទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ។
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចបានបញ្ជាក់ជូនក្នុងលិខិតរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា៕